Năm 2022, môt khu phức hợp du lịch mới mẻ, đẳng cấp đã được tập đoàn Sun Group lên kế hoạch thực hiện cùng mục tiêu biến Hòn Thơm tạo thành đảo Thiên Đường, quần thể du lịch mới tại Phú Quốc. Nổi bật nhất có thể kể tới sẽ phân khu biệt thự Hòn Thơm, phân khu của sự thượng lưu, riêng tư và đẳng cấp. Với mong muốn mang tới không gian nghỉ dưỡng riêng tư nhất, tập đoàn Sun Group đã khéo léo quy hoạch phân khu biệt thự tại điểm cực nam đảo Hòn Thơm. Nơi mỗi các loại hình bđs đang mở bán biệt thự nằm nép mình bên những dốc đá hùng vĩ. Bao quanh bởi những tán rừng tự nhiên và có được riêng cho mình biển Bãi Nôm tuyệt đẹp.Những các loại hình bđs đang mở bán biệt thự Hòn Thơm sẽ nằm ở hệ sinh thái đẳng cấp Sun Group Phú Quốc. Dự án được xây dựng trên vịnh biển đẹp và yên tĩnh nhất Hòn Thơm. Với làn nước trong xanh ngọc bích đặc trưng, bóng dừa xanh tỏa mát cùng bờ cát trắng mịn xa vô tận. https://sungrouphonthom.net/ của Sun Group xứng đáng là nơi dừng chân lý tưởng để trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng sau thời gian làm việc căng thẳng. Đượ biết, những loại hình biệt thự tại Hòn Thơm sẽ có một nét riêng vô cùng đặc biệt. Chắc chắn sẽ thu hút du khách ghé thăm và là nhân tố trong những dự án nghỉ dưỡng hạng sang đáng sống nhất tại Việt Nam trong tương lai.

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-02-24 (木) 14:39:43 (133d)